Formalności

Nasza firma przygotuje za Państwa wszelkie dokumenty  potrzebne do wypłacenia zasiłku pogrzebowego. Dokona za Państwa   wszelkich formalności w  Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) / Kasie Rolniczego Ubezpieczenia społecznego (KRUS) W tym celu należy dostarczyć do jednego z naszych punktów przyjęć wymienione poniżej dokumenty:

  • Akt zgonu
  • Dowód osobisty osoby zmarłej
  • Legitymację emeryta/rencisty lub zaświadczenie z MOPSU lub  zaświadczenie z Urzędu Pracy lub  zaświadczenie z Pracy
  • Osoba zlecająca usługę powinna posiadać przy sobie dowód osobisty

Mając na względzie osoby starsze lub niepełnosprawne świadczymy swoje usługi pogrzebowe również u Państwa w domu. Przedstawiciel naszego Zakładu Pogrzebowego służy pomocą i uzgadnia z Państwem przebieg uroczystości pogrzebowej. Oraz pomaga załatwić wszelkie formalności z nim związane.

Zasiłek pogrzebowy:

Zasiłek pogrzebowy przysługuje z tytułu ubezpieczenia rentowego w razie śmierci osoby, która:

  • podlegała ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym (np. z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania umowy o pracę, zlecenia, pracy nakładczej),
  • pobierała emeryturę lub rentę,
  • w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
  • była członkiem rodziny osoby ubezpieczonej bądź osoby pobierającej emeryturę lub rentę.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci osoby, która pobierała zasiłek chorobowy świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4000 zł.