Poradnik pogrzebowy

Kiedy odejdzie bliska osoba:

 • Wzywamy lekarza nr tel. 999 lub 112

W przypadku śmierci bliskiej osoby w pierwszej kolejności należy wezwać  pogotowie ratunkowe dzwoniąc pod nr tel. 112 lub 999, bądź skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.  Obowiązkiem lekarza jest stwierdzenie czy nastąpił zgon. Lekarz po stwierdzeniu zgonu wypisuje kartę zgonu, która następnie będzie podstawą do wystawienia aktu zgonu przez Urząd Stanu Cywilnego.

 • zawiadamiamy Zakład  Pogrzebowy „Ciepierscy – Gloria”  nr tel. 74 8 156 009,
  603 28 96 72
    który przetransportuje osobę zmarłą do chłodni. Posiadamy własną  wielokomorową , nowoczesną chłodnię.
 • następnie udajemy się do jednego z naszych punktów z niżej wymienionymi dokumentami
  • akt zgonu
  • dowód osobisty osoby zmarłej
  • legitymację emeryta/rencisty
  • osoba zlecająca pochówek powinna posiadać ze sobą dowód tożsamości
 • W zakładzie pogrzebowym ustalamy szczegóły pochówku, w tym:
  • datę pogrzebu
  • cmentarz i miejsce pochówku
  • wybór trumny, urny
  • ustalenie rodzaju i charakteru ceremonii pogrzebowej
  • wybór kwiatów