Różowy kwiat

Poradnik pogrzebowy


Kiedy odejdzie bliska osoba:

 • Wzywamy lekarza nr tel. 999 lub 112

W przypadku śmierci bliskiej osoby w pierwszej kolejności należy wezwać pogotowie ratunkowe, dzwoniąc pod nr tel. 112 lub 999, bądź skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu. Jego obowiązkiem jest stwierdzenie czy nastąpił zgon. Jeśli tak, to wypisuje kartę zgonu, która następnie będzie podstawą do wystawienia aktu zgonu przez Urząd Stanu Cywilnego.

 • zawiadamiamy Zakład Pogrzebowy „Ciepierscy – Gloria” nr tel. 74 8 156 009, 603 28 96 72 który przetransportuje osobę zmarłą do chłodni. Posiadamy własną wielokomorową , nowoczesną chłodnię.
 • następnie udajemy się do jednego z naszych punktów z niżej wymienionymi dokumentami:
  • aktem zgonu,
  • dowodem osobistym osoby zmarłej,
  • legitymacją emeryta/rencisty,
  • osoba zlecająca pochówek powinna posiadać ze sobą dowód tożsamości.
 • W zakładzie pogrzebowym ustalamy szczegóły pochówku, w tym:
  • datę pogrzebu,
  • cmentarz i miejsce pochówku,
  • wybór trumny, urny,
  • rodzaj i charakter ceremonii pogrzebowej,
  • wybór kwiatów.